Programi

CAP program

 

CAP (ChildAssaultPrevention) program je jedan od najučinkovitijih programa primarne prevencije zlostavljanja djece. Polazi od stava da je znanje najučinkovitiji oblik borbe protiv zlostavljanja djece. Program se temelji na tome da se djecu poučava o stvarnostima napada, što mogu učiniti ako se nađu u opasnoj situaciji i kome se mogu povjeriti.

Opširnije...

Samovrednovanje

Samovrednovanje je sustavan, unutrašnji proces usmjeren na osvjetljavanje trenutačnog stanja u ustanovi, na ustanovljavanje pozitivnih postignuća, detektiranje problema i predlaganje strategija njihova rješavanja te unapređivanje postojećeg stanja. U procesu samovrednovanja sudjeluju svi sudionici odgojno-obrazovnog procesa (djeca, zaposlenici i roditelji) te se provodi prema unaprijed utvrđenoj metodologiji i u skladu s poznatim/dogovorenim kriterijima (područjima vrednovanja).

Opširnije...

Program predškole

Program predškole uključuje pripremu djece za polazak u školu. Ona je prostor između obiteljskog doma, dječjeg vrtića i osnovne škole, a po značenju nije ni dječji vrtić niti osnovna škola.

Opširnije...

Kraći program ranog učenja engleskog jezika

Današnji način života uvjetuje da je engleski jezik primaran u komuniciranju na globalnom nivou te se podrazumijeva da se barem donekle koristimo njime.

Opširnije...

Montessori program

Montessori metoda je filozofija odgoja koja objedinjuje teoriju ličnosti i razvoja i pedagoške tehnike temeljene na poštivanju prava djeteta, njegovih prirodnih sposobnosti i ljubavi prema djetetu.

Osnovno načelo rada u Montessori skupini je upoznavanje djeteta, promatranje njegovog razvoja i uočavanje njegovih posebnih interesa.

Opširnije...

Stranica 1 od 2