Natječaji za radna mjesta

 

Natječaji za radna mjesta - prema Programu unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog obrazovanja – POŽEŠKI LIMAČI, br. Poziva: UP 02.2.08.0023.

 

Zamolbe sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku 8 dana od objave natječaja na adresu: DJEČJI VRTIĆ POŽEGA, Rudinska 8, 34000 Požega.

 pdfNatječaj edukator - rehabilitator

pdfNatječaj kuharica

pdfNatječaj odgojitelj - 2

pdfNatječaj pomoćna kuharica

pdfNatječaj psiholog

pdfNatječaj spremačica - 2