Programi

U našem vrtiću predškolskim je odgojem obuhvaćeno oko 350 djece u 18 odgojnih skupina u 3 objekata. Programom predškole je obuhvaćeno preko 100 djece.

U našem vrtiću njeguje se individualni rad s djecom uvažavajući individualne potrebe i specifičnosti svakog djeteta. Dijete se promatra, a u skladu s tim i djeluje, kao aktivni sudionik u svom razvoju. Dijete se razvija na svoj način, svojim ritmom i u svoje vrijeme. Ono samo gradi svoju spoznaju, znanja vlastitom aktivnošću, odrasla osoba ga samo podržava i pomaže mu u tome. Svako dijete se gleda kao jedinstvena osobnost koja posjeduje urođenu potrebu za osjećanjem, spoznajom, učenjem, komuniciranjem te je dostojna poštovanja i uvažavanja.

S obzirom na dječje interese i sposobnosti, kao i na želje roditelja, program je obogaćen i brojnim sadržajima; sportskim, glazbenim, likovnim, dramsko-recitatorskim, tjelesnim i jezičnim aktivnostima.

Osim odgoja, velika se pažnja pridaje njegovanju tradicije našeg kraja. Tijekom godine program koji se u vrtiću provodi sadrži elemente kulture i običaja našeg podneblja. U odgojno-obrazovnom radu djecu se pokušava upoznati s tradicijom kraja, a običaje približiti kroz različite sadržaje i aktivnosti koje se u pojedinim periodima provode u vrtiću.

CAP program

 

CAP (ChildAssaultPrevention) program je jedan od najučinkovitijih programa primarne prevencije zlostavljanja djece. Polazi od stava da je znanje najučinkovitiji oblik borbe protiv zlostavljanja djece. Program se temelji na tome da se djecu poučava o stvarnostima napada, što mogu učiniti ako se nađu u opasnoj situaciji i kome se mogu povjeriti.

Opširnije...